Що повинен знати поручитель

Дата оновлення: 2016-10-07 р.

Що повинен знати поручитель

Дуже коротко:

Головне, що треба знати поручителю - це те, що, підписуючи договір поруки, він несе солідарну відповідальність за зобов'язаннями разом з позичальником. При порушенні кредитного зобов'язання позичальником поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, відсотків, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Далі детальніше...


Види поруки та відповідальності

Існує два види поруки:

 1. Фінансове – коли поручитель ручається за боржника всіма своїми доходами.

  При цьому поручитель залежно від умов договору поруки несе:

  • Солідарну відповідальність - обов'язок поручителя погасити за боржника суму основного боргу, відсотків по ньому, штрафних санкцій, судових витрат банку (ст. 554 ЦКУ) в повному обсязі. У цьому випадку банк може пред'явити претензії до поручителя минаючи боржника. Як правило, саме солідарна відповідальність вказується в договорі поруки.

  • Субсидіарну відповідальність - зобов'язує поручителя виконати зобов'язання позичальника тільки в тому випадку, якщо у нього не вистачає грошей повернути борг. У такому випадку, банк спочатку повинен пред'явити вимоги до боржника, а тільки потім до поручителя.

 2. Майнова - коли заставою по кредиту виступає майно поручителя. У цьому випадку поручитель відповідає перед банком за виконання боржником основного зобов'язання в межах вартості предмета застави (іпотеки). У зв'язку з цим солідарна відповідальність боржника і майнового поручителя нормами ЦКУ не передбачена (п.23 Постанови № 5 Вищого спеціалізованого суду України від 30.03.2012р.).

Приклади:

1. Поручитель підписав договір поруки за кредитом без застави

Відповідальність позичальника та поручителя солідарна, що означає абсолютне право банку вимагати виконання зобов'язань, зазначених у договорі, повністю (або в будь-якій його частині) як від позичальника та поручителя разом, так і від кожного окремо.
Приклади судових рішень - 1, 2.

2. Поручитель підписав договір застави/іпотеки, що забезпечує кредит Позичальника

Поручитель відповідає перед банком за виконання боржником основного зобов'язання в межах вартості предмета застави (п.23 Постанова № 5 Вищого спеціалізованого суду України від 30.03.2012р.).
Приклади судових рішень - 1, 2.

3. Поручитель підписав договір поруки за кредитом, забезпеченим заставою Позичальника

Відповідальність позичальника та поручителя солідарна.

 • Банк у першу чергу повинен вимагати виконання зобов'язань за рахунок заставного майна, однак поки воно не реалізоване і борг не погашений, банк може пред'явити вимоги до позичальника і поручителя одночасно.
 • Якщо заставу реалізовано і сума, виручена від реалізації, менша, ніж борг за кредитом, погашення залишку заборгованості за кредитом може бути пред'явлено банком позичальникові і поручителю солідарно.
 • Якщо застава реалізовано і сума, виручена від реалізації більша боргу за кредитом, різницю банк зобов'язаний перерахувати на рахунок позичальника
 • Якщо поручитель погасив борг, то він може вимагати в судовому порядку повернення від боржника всієї суми боргу, яку він за нього виплатив (ст. 554 ЦКУ).

Приклади судових рішень - 1,2.

4. Поручитель підписав договір застави/іпотеки за кредитом, забезпеченим заставою Позичальника

Якщо договір кредитування забезпечений двома або більше заставами, стягнення може бути звернено на всі предмети або на будь-який з них за вибором банку.

Поручитель відповідає перед банком за виконання боржником основного зобов'язання в межах вартості предмета застави (п.23 Постанова № 5 Вищого спеціалізованого суду України від 30.03.2012 р.).

До поручителя, який погасив у повному обсязі заборгованість за кредитом, переходить право вимоги в судовому порядку повернення від боржника всієї суми боргу, яку він за нього виплатив разом із забезпеченою ним порукою (ст.20 ЗУ «Про заставу»).

У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, він має право отримати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого майна боржника (ст.24 ЗУ «Про заставу»).

Якщо після реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір боргу за кредитом, різниця повертається заставодавцю (ст.25 ЗУ «Про заставу»).

Приклади судових рішень - 1, 2, 3.

5. Поручитель підписав договір застави/іпотеки та договір поруки за кредитом

У такому випадку поручитель відповідає за виконання зобов'язань позичальником не тільки в межах вартості заставного майна, але і несе солідарну відповідальність за боргом разом з позичальником.

Приклади судових рішень - 1, 2.


Звертаємо увагу, що майновий поручитель ручається за боржника в межах вартості свого майна, тому зміна розміру заборгованості (підвищення процентної ставки, наприклад) не є причиною для визнання договору застави/іпотеки недійсним.

Резюме

Подумайте двічі, перш ніж підписувати договір поруки, тому що у разі виникнення проблем зі сплати заборгованості за кредитом у позичальника, крім того, що на Вас лягають додаткові витрати, страждає і Ваша кредитна історія. Та й у випадку відсутності проблем борг, за який Ви поручилися, відображатиметься в Вашій кредитній історії, при цьому оформити власний кредит буде складніше.

Правильні дії поручителя при пред'явленні йому вимог з боку банку регламентуються Цивільним Кодексом України, детальніше читайте в наступній статті.

Корисні посилання:Дізнаватися про нові публікації Ви можете підписавшись на сторінку candb.com.ua у Google+, Facebook або В Контакті.

Рекомендуємо:
Що робити, якщо банк висунув вимогу до поручителя