Детально про лізинг

Дата оновлення: 2014-02-05 р.

Детально про лізинг

Дуже коротко:

Фінансовий лізинг дуже схожий на кредит. Основною відмінністю є момент переходу права власності на майно, що купується.

Далі детальніше...


При оформленні кредиту право власності відразу переходить до позичальника, і тільки потім він сплачує платежі за кредитом разом з відсотками, придбане майно виступає заставою по кредиту

При оформленні лізингу право власності на придбане в лізинг майно переходить до лізингоотримувача тільки після закінчення терміну договору лізингу і після виплати всіх лізингових платежів та комісії згідно графіку, а до цього воно знаходиться у власності лізингодавця.

Отже предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача.

Лізинг

Лізингові операції поділяються на:

  • Оперативний лізинг - це оренда майна на визначений строк і за обумовлену плату. По закінченню терміну договору лізингу майно може бути повернуто лізингодавцю або викуплено у нього.
  • Фінансовий лізинг передбачає передачу в оренду лізингоодержувачу обраного ним майна за обумовлену плату і на певний термін, протягом якого амортизується не менше 75% його первісної вартості та після закінчення якого лізингоодержувач зобов'язується придбати предмет лізингу у власність.

Предмет лізингу

Згідно із законодавством предметом лізингу можуть бути тільки основні засоби - матеріальні активи, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк використання яких становить більше одного року.

Предметом лізингу не можуть бути:

  1. Земельні ділянки;
  2. Природні об'єкти;
  3. Єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філія, цех).</ li>

Бухгалтерський облік об'єкта лізингу

При оперативному лізингу:

Лізингодавець збільшує суму доходів, а лізингоодержувач - суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється такий платіж.

Передача майна в фінансовий лізинг прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. при цьому:

лізингодавець збільшує доходи на суму вартості переданого майна або прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об'єкта основних засобів (якщо майно на момент такої передачі перебувало у складі основних засобів лізингодавця);

лізингоодержувач включає вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування процентів, нарахованих або таких, що будуть нараховані відповідно до договору) до складу основних засобів, з метою амортизації, за наслідками податкового періоду, в якому відбувається така передача (ст.153.7 ПКУ).

На відміну від оперативного лізингу в фінансовий лізинг при нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує доходи, а орендар - витрати лише на частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі відсотків або комісій, нараховану на вартість об'єкта фінансового лізингу.

Амортизація

При оперативному лізингу амортизація включається до складу витрат лізингодавця.

Амортизація при фінансовому лізингу не відрізняється від амортизації будь-яких інших придбаних основних засобів і відноситься до витрат лізингоодержувача (ст. 144-146 ПКУ).

ПДВ

Зобов'язання зі сплати ПДВ у лізингодавця виникають при фактичній передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (ст. 187.6 ПКУ).

У лізингоодержувача право на відшкодування сплаченого ПДВ виникає при фактичному отриманні об'єкта фінансового лізингу (ст. 198.2 ПКУ).

Податком на додану вартість обкладається тільки вартість об'єкта лізингу. Нараховані і сплачені відсотки або комісія у складі лізингового платежу у межах договору фінансового лізингу не обкладаються ПДВ.

Повернення предмета фінансового лізингу

Предмет фінансового лізингу може бути повернений лізингодавцю в результаті:

  1. закінчення договору фінансового лізингу;
  2. відмови лізингодавця від договору у разі несплати лізингових платежів або їх прострочення.

Така операція прирівнюється до зворотного продажу (ст.153.7 ПКУ) за ціною, яка визначається як сума лізингових платежів, що йдуть на компенсацію вартості об'єкта фінансового лізингу, які залишилися неоплаченими на дату повернення.

Податкове зобов'язання з ПДВ при зворотному продажі нараховується виходячи з ціни об'єкта лізингу за ставкою 17% (ст.193.1 ПКУ).

Корисні посилання:

     ЗУ «Про фінансовий лізинг»

     Податковий Кодекс УкраїниДізнаватися про нові публікації Ви можете підписавшись на сторінку candb.com.ua у Google+, Facebook або В Контакті.

Рекомендуємо:
5 причин не купувати нерухомість в лізинг